Etiópske údolie rieky Omo je územím, kde žije viacero domorodých kmeňov, ktorým sa aj v tejto modernej dobe darí udržiavať svoje zvyky, tradície a pôvodný spôsob života. Na prvý pohľad sa môže zdať, že medzi jednotlivými kmeňmi nie sú