Je vysoko pravdepodobné, že keď v Etiópii zavítate do Gondoru, nebudete veriť, že sa ešte stále nachádzate v Afrike. Tunajšie hrady akoby totiž pochádzali z európskych dôb rytierov a často sa vďaka nim Gondar označuje ako Africký Kamelot. Dokonca aj anglického